Se fac angajări la Spitalul „Dr. Carol Davila” București

953

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, cu sediul în București, Str. Griviței nr. 4, sectorul 1, scoate la concurs mai multe locuri de muncă.
Sunt patru posturi de asistent medical generalist, două de  asistent medical generalist debutant, unul de kinetoterapeut, șase de infirmier, patru de îngrijitor, unul de registrator medical debutant.

Candidații trebuie să aibă cetățenia română sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România, să știe limba română (scris și vorbit), să aibă capacitate deplină de exercițiu și să fie apt din punct de vedere medical, pentru muncă. De asemenea, cazierul trebuie să fie curat.

Cei care vor să candideze pentru jobul de asistent medical generalist trebuie să aibă diplomă de școală postliceală și o vechime de cel puțin șase luni în specialitate.

În cazul asistentului medical generalsit debutant nu se cere experiență.

Pentru postul de infirmier, studiile trebuie să fie medii, iar experiența de măcar șase luni.
Totodată, trebuie să fi făcut și un curs de specializate organizat de OAMMR sau de către furnizori autorizați.

Pentru postul de îngrijitor, se cer studii medii/școală generală și șase luni vechime.

De asemenea, pentru jobul de kinetoterapeut, se cer diplomă de licență în specialitate și minimum șase luni vechime.

În cazul postului registrator medical debutant, singura condiție este să fie finalizate studiile medii.

Dosarele se pot depune până pe 31 ianaurie, la ora 14. Pe 10 februarie are loc proba scrisă, iar pe 17 februarie interviul.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here