Hărțuirea sexuală la locul de muncă. Noi regulamente interne pentru angajatori

61

 

De pe 2 mai, angajatorii au noi obligații. Ei trebuie să introducă explicit, în regulamentele interne, faptul că este interzisă discriminarea bazată pe criteriul de sex. Totodată, este obligatorie informarea angajaților cu privire la drepturile pe care le au privind egalitatea de șanse și de tratament în relațiile de muncă.

Toate aceste prevederi sunt cuprinse în normele metodologice de aplicare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Documentul specifică și faptul că angajatorii trebuie să aplice măsuri de prevenire și acțiune. Este vorba despre elaborarea unei politici interne clare prin care să se elimine toleranța la hărțuire la locul de muncă, adoptarea unor măsuri anti-hărțuire, proiecte, programe de instruire și campanii de informare și conștientizare a angajaților.

Totodată, salariații vor fi informați despre procedura de depunere a unei plângeri de hărțuire sexuală sau comportament inadecvat la locul de muncă și despre modul de soluționare a acesteia.

Normele mai arată că, în instituţiile publice, precum şi în companiile private cu peste 50 de angajaţi, se poate ca unui angajat să-i fie repartizate, prin fişa postului, atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. De asemenea, în limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, poate fi angajat un expert sau un tehnician în egalitate de şanse, una din atribuțiile acestuia fiind elaborarea unor planuri de acţiune privind implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Normele metodologice aprobate stabilesc și măsuri active. Acestea se referă la promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, eliminarea diferențelor salariale între femei și bărbați, condiții echitabile la pensionarea femeilor și bărbaților, sistem confidențial și sigur pentru depunerea plângerilor legate de hărțuirea sexuală și discriminarea pe criterii de sex la locul de muncă.

Alt set de măsuri vizează o mai bună reconciliere a vieții profesionale cu cea de familie, cum ar fi: concediul de maternitate, concediul de creștere și îngrijirea copilului, concediu paternal, modalitățile de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a altor persoane dependente și alte tipuri de concedii familiale, concediul de acomodare pentru familiile care adoptă copii, modalitățile speciale de organizare a timpului de lucru (telemunca, programul de lucru cu timp parțial, programul de lucru flexibil).

În lege există amenzi de până la 100.000 de lei pentru angajatorii care nu înlătură discriminările la locul de muncă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here