Șomaj de 250 de lei pentru absolvenții de învățământ care au cel puțin 16 ani

449

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj de 250 lei/lună, pentru șase luni. Pentru aceasta, ei trebuie să se înregistreze la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă.
În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu Bacalaureatul, termenul pentru înscrierea la agenţiile teritoriale ANOFM este de 60 de zile de la încheierea cursurilor claselor terminale din învăţământul liceal.
Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele Agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.
În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Primă de inserție pentru cei care se angajează

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și în acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție. Această primă este egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (1.500 de lei).
Plata se efectuează în două tranșe: prima după încadrare și a doua după cele 12 luni.
Actele necesare pentru înregistrare
1 – Cartea de identitate;
2 – Actele de studii/Adeverință eliberată de la secretariatul institituției școlare care atestă absolvirea;
3 – Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here